Med nami so tako danes kot v zgodovini živeli pomembni ustvarjalci, katerih dela in življenje še vedno premalo ali zgolj delno poznamo. V Zavodu za kulturo Bled smo zato zasnovali knjižno zbirko Novembrski opus. V njej so zbrani poglobljeni zapisi o življenju in delu tistih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so pripomogli k celovitejši prepoznavnosti našega kraja v svetu.

V knjižni zbirki Novembrski opus sta doslej izšli dve monografiji: Melita Vovk osebno in Slavko Oblak – umetnik in rokodelec. Obe deli je mogoče naročiti prek elektronskega naslova info@zkbled.si.

Melita VOVK osebno

Slavko Oblak – umetnik in rokodelec